Vedtekter

16.01.2009 (Oppdatert: 08.06.2016) ,  Silja Valand

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLR Østafjells)

Vedtatt på stiftelsesmøtet Kongsberg tirsdag 11. november 2008

Med endringer vedtatt på årsmøta 4. mars 2009 og 28. april 2011: 

Klikk på  GJELDENDE VEDTEKTER.