Karbonbinding i eng

"Eng er åkers moder" er et gammelt munnhell. I det tradisjonelle landbruket har enga vært den oppbyggende delen av vekstskifte med karbonfangst og gryndannelse. Hva kan vi gjøre for at enga trives både over og under bakken? Les full artikkel her

Nlr 62827882129

Fangvekster i korn

Ved å dyrke fangvekster oppnår vi en lengere periode med fotosyntese ved at de vokser videre i kornstubben etter tresking. Les full artikkel her

Underkultur Klover Hege Sundet