Ved å bruke kantgjødslingsfunksjonene på gjødselsprederen din sørger du for å få full gjødselmengde helt ut mot kanten samtidig som du unngår eventuell forurensning og unødvendig gjødsling av kantsonen på utsiden av jordet.
Når det gjelder utformingen av kantgjødslingsfunksjonen har de ulike maskinmerkene løst dette på forskjellige måter. Enkelte spredere er utstyrt med ei fordelingsplate som senkes ned når man kjører ytterste runden, andre spredere snur rotasjonsretningen på spredeskivene, stenger av utmating på den ene siden, redusert kraftuttaks-turtall eller en kombinasjon av dette. Det viktigste er ikke hvilken type kantgjødslingsfunksjon man har, men at man setter seg inn i funksjonen på sin spreder og tar den i bruk.

Gjodselspreder med kantsprederaggregat
Gjødselspreder med kantsprederaggregat.

NLR østafjells anla i 2022 forsøksfelt i eng for å se på effekten av kantspredning. Forsøket ble gjennomført ved at halve feltet ble gjødslet med kantspreder, mens halve feltet ble gjødslet med vanlig innstilling, altså hvor en del gjødsel ble kastet ut over kanten. Dette ble gjort for to slåtter, og det ble tatt avlingskontroll for hver slått. Avlingskontrollen ble utført ved å veie og tørke graset i ruta med og uten bruk av kantspreder, samt ei rute litt inn på jorde hvor det var gjort vanlig spredning med rett overlapp.

Resultatene fra forsøket viser en total økning av tørstoffavling i kantsonen (8 meter ut mot kant) på 18% totalt for sesongen ved bruk av kantspreder. Avlingen inne på jorde var noe større enn i ruta med kantspredning på førsteslåtten, mens den var lik på andreslåtten. På begge slåttene var det en betydelig avlingsøkning ved bruk av kantspreder.
Forsøket er kun gjennomført en gang i vårt område, og resultatene kan ikke tas som noen fasit for hvordan avlingen påvirkes, men gir en god indikasjon. Liknende forsøk har blitt utført i andre NLR enheter som også har konkludert med at kantgjødsling er svært lønnsomt.

For å illustrere betydningen av kantgjødsling kan vi også vise til et praktisk gårdseksempel med gården hvor forsøket ble anlagt. Gården dyrker 313 mål eng, med 23 mål gjennomsnittlig skiftestørrelse. Den totale lengden på jordekanten er 8,8 km på gården, og når man ganger dette med 8 meter kantsone får man et areal på 70 mål med kantsone. Dette tilsvarer altså 22% av det totale arealet.

Konklusjonen må derfor være at rett kantgjødsling både er lønnsomt og hindrer næringsstoffer på avveie.

MATTAT1
Matta til venstre ligger på kanten, og viser en god mengde gjødsel helt ut til kanten. Matta til høyre ligger en meter lenger ut og viser at minimalt med gjødsel havner utfor kanten.

Hvorfor bruke kantsprederutstyr