7. Melding fra forsøksavd. ved Statens kornforretning nr. 4, 1938

16.11.2015 (Oppdatert: 21.09.2016) ,  Dagfinn Ystad