Info om bruksgenbank for gamle kornsorter

10.03.2016 (Oppdatert: 21.09.2016) ,  Dagfinn Ystad

Bruksgenbanken forsyner bønder med såkorn av sorter som ikke lenger er i vanlig handel, og i mengder som gjør det mulig å dyrke og teste

sortene i praktisk jordbruk. Det er bonde Johan Swärd som driver genbanken i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning Østafjells og med støtte fra Norsk genressurssenter. Om lag 50 arter og sorter av korn er tilgjengelig fra bruksgenbanken.

Se INFO-brosjyre HER!