Fagstoff om jordkarbon

18.04.2016 (Oppdatert: 08.06.2016) ,  Hege Sundet

 

Artikler

Jordøkologi og karbonlagring

Nitrogen-det tveegga sverdet, Økologisk Landbruk nr 1 2016, av Dr. Christine Jones 

 Humus kan redde klimaet, Økologisk Landbruk nr 1 2015, av Dr. Christine Jones

Helhetlig gårds- og landsskapsstyring 

Colin Seis beiter målretta og dyrker i åkereng, Økologisk Landbruk nr 4 2015

De nære ting, og beitedyr som verktøy, Økologisk Landbruk nr 3 2015, av Anders Lerberg Kopstad

No Till

Engelsk farmer har tjent på alle fronter ved å legge om til No Till. 

Singing Frog farm 

Kompostering 

Opbygning af jordens fruktbarhet med kompost, kompendium Økologisk Landsforening

 

Biokull 

Historisk blikk på biokull

Biochar in European Soils and Agriculture – Science and and Practice.

Ithaka institute for carbon intelligence

Biochar Science Network Switzerland

 

Anbefalte nettsider

Amazing carbon 

Rodale Institute 

The carbon underground 

Samarbeid

Levende matjord 

Vital analyse