Fagstoff om jordkarbon

18.04.2016 (Oppdatert: 23.04.2018) ,  Hege Sundet

 

Karbonbinding i jord

Karbonbinding i norsk landbruksjord, rapport av Silja Valand, Arne Nøkland og Hege Sundet

La oss legge et Columbie-egg, av Hege Sundet Økologisk Landbruk nr 2 2017.

Nitrogen-det tveegga sverdet, Økologisk Landbruk nr 1 2016, av Dr. Christine Jones 

SOS: Save our soils, intervju med dr. Christine Jones, Acres mars 2015

Mer jordkarbon med planter, jorddekke og beiting, Økologisk Landbruk nr 1 2015, Dr. Christine Jones oversatt av Hege Sundet

Grønt plantedekke

Økologiske efterafgrøder , manual for fangvekster april 2018 Økologisk landsforenig

Helhetlig gårds- og landsskapsstyring, Holistic Management

Intervju med Ulf Ullring, Økologisk Landbruk nr 4 2017

Colin Seis beiter målretta og dyrker i åkereng, Helge Vittersø, Økologisk Landbruk nr 4 2015

De nære ting, og beitedyr som verktøy, Økologisk Landbruk nr 3 2015, av Anders Lerberg Kopstad

Lite jordarbeiding

Jordøkosystemet brilijerer - studietur til Rodale Institute, Grønt i fokus nr 3 2017 av Hege Sundet

Engelsk farmer har tjent på alle fronter ved å legge om til No Till. 

Singing Frog farm 

Korn

Korn + gras + kløver = mold

Karbonfangeren i Sauherad, Grønt i fokus nr 3 2016, Hege Sundet

Kompostering 

Rapport om gårdskompostering av talle, Mari Hage Landsverk 2016

Opbygning af jordens fruktbarhet med kompost, kompendium Økologisk Landsforening

 

Biokull 

Biokull - status for forskning og utprøving i Norge av Reidun Pommeresche, Daniel Rasse og Erik Joner

Historisk blikk på biokull

Biochar in European Soils and Agriculture – Science and and Practice.

Ithaka institute for carbon intelligence

Biochar Science Network Switzerland

 Jordøkosystem

Matjorda som økosystem, Reidun Pommeresche Norsøk

Anbefalte nettsider

Amazing carbon 

Rodale Institute 

The carbon underground 

Samarbeidspartnere

Levende matjord