Fagstoff om jordkarbon

18.04.2016 (Oppdatert: 02.11.2018) ,  Hege Sundet

 

ORGANIC

AGRICULTURE AND

CLIMATE CHANGE

MITIGATION

Karbonbinding i jord

Karbonbinding i norsk landbruksjord, rapport av Silja Valand, Arne Nøkland og Hege Sundet NLR Østafjells

La oss legge et Columbie-egg, av Hege Sundet Økologisk Landbruk nr 2 2017.

Nitrogen-det tveegga sverdet, Økologisk Landbruk nr 1 2016, av Dr. Christine Jones 

SOS: Save our soils, intervju med dr. Christine Jones, Acres mars 2015

Mer jordkarbon med planter, jorddekke og beiting, Økologisk Landbruk nr 1 2015, Dr. Christine Jones oversatt av Hege Sundet

FAO rapport SOC - the hidden potensial

FAO rapport  Organic agriculture and climate mitigation

Vitenskapelige artikler

Impacts of soil carbon sequestration on life cycle greenhouse gas emissions

in Midwestern USA beef finishing systems,

Levende plantedekke

Økologiske efterafgrøder , manual for fangvekster april 2018 Økologisk landsforenig

Fangvekster etter tidlig høsta grønnsaker og potet, Kari Bysveen, NLR /  Foregangsfylket for økologiske grønnsaker

Bytt stål mot røtter, Økologisk Landbruk nr 2 2017, Else Villadsen NLR Øst

Bruk av fangvekster - effektiv resirkulering av nitrogen, Kari Bysveen Fabio 2008

Gröngödsling, av Elisabeth Ögren ved Jordbruksverket.

Dødt plantedekke

Planter som jorddekke - gjødsling og plantevern. Av Kirsty McKinnon og Anne-Kristin Løes

Helhetlig gårds- og landsskapsstyring, Holistic Management

Intervju med Ulf Ullring, Økologisk Landbruk nr 4 2017

Colin Seis beiter målretta og dyrker i åkereng, Helge Vittersø, Økologisk Landbruk nr 4 2015

De nære ting, og beitedyr som verktøy, Økologisk Landbruk nr 3 2015, av Anders Lerberg Kopstad

Videoer:

Holistic Management at work

HM i Norden: Fjällbete – de første 13 åren

Regerativt beitebruk i Patagonia

Soil carbon cowboys

HM- grazing that changed our lives  

‘Grasslands’

 

Lite jordarbeiding

Jordøkosystemet brilijerer - studietur til Rodale Institute, Grønt i fokus nr 3 2017 av Hege Sundet

Engelsk farmer har tjent på alle fronter ved å legge om til No Till. 

Singing Frog farm 

Korn

Korn + gras + kløver = mold, Grønt i Fokus, Hege Sundet

Karbonfangeren i Sauherad, Grønt i fokus nr 3 2016, Hege Sundet

Kompostering 

Rapport om gårdskompostering av talle, Mari Hage Landsverk 2016

Opbygning af jordens fruktbarhet med kompost, kompendium Økologisk Landsforening

Biokull 

Biokull - status for forskning og utprøving i Norge av Reidun Pommeresche, Daniel Rasse og Erik Joner

Historisk blikk på biokull

Biochar in European Soils and Agriculture – Science and and Practice.

Ithaka institute for carbon intelligence

Biochar Science Network Switzerland

Jord og jordøkosystemet

Matjorda som økosystem, Reidun Pommeresche Norsøk

Har jorda det bra? Kari Bysveen, NLR Innlandet

Forskning 

Dype røtter

Mistras råd för
evidensbaserad miljövård

Prosjekt Jordkarbon i media

Klimakrisen skal reddes av jordbruket.

NRK Telemark hadde reportasje både på Tv og radio. Hellek Berge og Magne Heddan ble intervjuet av lokal TV. Se innslag nr 7. 

Kronikk: Årets tørkekatastrofe: flere løsninger ligger i jorda, av Hellek Berge og Hege Skarrud

Anbefalte nettsider

Food and Agriculture Organisation - FAO - FN sine sider om jordhelse

The"4 per 1000" Initiative

Soilforlife

Amazing carbon 

Rodale Institute 

The carbon underground 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.