Jordnært

(Oppdatert: 16.02.2018)

Jordnært skal være en årlig møteplass på Buskerud gård med fokus på dyrka jord og hvor kunnskapen om denne deles. Det er Grønt fagsenter Buskerud som er ansvarlig for arrangementet.

Jordnært skal være et bidrag til å utvikle landbruket videre basert på en fruktbar jord. Samtidig vil arrangementet ta vare på og bringe videre det viktige arbeidet innen jord som har blitt gjort i Buskerud de siste tiårene. Det er også et mål at Jordnært kan utvikle fagmiljøet knyttet til ”Grønt fagsenter” på Buskerud gård.

 

Målgrupper

Gårdbrukere, rådgivere, næring, skole, forvaltning og politikere.

 

Innhold

Jordnært skal formidle kunnskap og erfaringer, demonstrasjoner og presentasjon av aktuelt utstyr og produkter. Arrangementet forgår hovedsakelig ute i felt med fagforedrag og demonstrasjoner.

 

Samarbeidspartnere

Rosthaug videregående skole, Velg Naturbruk og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.