Det overordnede målet er regenerering av gårdenes økosystemprosesser, som så gir positive ringvirkninger lokalt og globalt. Med regenerering mener vi påviste forbedringer av karbonbinding, jordhelsefunksjoner som jordstruktur, nedbryting, evne til å holde på vann og næringsstoffer, og vanninfiltrasjon. I tillegg undersøkes og dokumenteres parametere som gir status for artsdynamikk, mineralkretsløp, vannkretsløp og energikretsløp. Når jord- og økosystemhelse bedres, gir det bedre grunnlag for økonomisk trygghet for bonden. Erfaringene og kunnskapen fra prosjektet skal gjøres tilgjengelig for bønder i hele landet.

Vi bruker planleggingsverktøyet Holistic Management (Helhetlig forvaltning) og systemet for overvåking av økosystemprosesser Ecological Outcome Verification (EOV) for å oppnå mer effektiv fotosyntese, større rotsystemer, bedre vann- og næringshusholdning, og større diversitet av planter, insekter og jordliv.

Målet er å veilede bønder i retning av regenerativ drift på sine gårder, og å teste ut EOV i Norge i samarbeid med NIBIO og NORSØK. Vi vil undersøke brukervennligheten for bonden, og om parameterne er gode mål for regenerering av jordhelse og økosystemfunksjoner i Norge. Resultatene og erfaringene skal komme bønder, rådgivere, forskning og forvaltning til gode. Prosjektet går både ut på å veilede bønder i verktøyene og å dokumentere effektene på jord- og økosystemer lokalt.

Et regenerativt landbruk handler om å:

Malretta beiting NLR Hege Sundet
Bilde2
Bilde3
Meitemark malretta beiting NLR Hege Sundet
NLR logo Savory malretta beiting Hege Sundet
Ulf Ulring malretta beiting NLR Hege Sundet

Kontaktinformasjon Prosjektledelse

Beiter som blir bedre år for år

I målrettet beiting er arealene delt inn i mindre stykker for å beite med større beitetrykk i kortere tid, for så å la plantene få lang hviletid. Beiteplanlegging gjøres for å nå egne målsetninger og tilpasses underveis.

Artikkel: beiter som blir bedre år for år

Malrettet beiting Hege Sundet NLR Ostafjells

Faglig avspark for "Målrettet beiting" på Tingvoll

Gårdbrukere, rådgivere og forskere tilknyttet prosjektet Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse var i begynnelsen av juni samlet på Tingvoll for opplæringen i overvåkingsverktøyet Ecological Outcome Verification (EOV).

Se spennende filmsnutter fra samlingen

Skjermbilde

Regenerativt landbruk - hva er det?

Hva menes egentlig med «regenerativt landbruk»? For mange kan det virke litt ullent. Norsk landbruksrådgiving Østafjells vil i et nytt prosjekt spre kunnskap om prinsippene og rett og slett måten å tenke på når du skal drive et regenerativt landbruk.

Les mer om regenerativt landbruk

Kuer pa tingvoll malretta beiting NLR Hege Sundet

Holistic Management (HM) / Helthetlig Forvaltning

Holistic Management er et driftsplanleggingsverktøy, og brukes i landbruket for fatte beslutninger som tar høyde for mennesket, naturen og økonomien i alle deler av driften. Dette betyr at vi lettere kan ta valg som er med å regenerere jordsmonn, matproduksjon, biologisk mangfold, lokalsamfunn, ja hele landskapet, samtidig som man oppnår god økonomistyring og høyere livskvalitet.

Holistic Management

Pexels rey rey 5103299

Ecological Outcome Verification (EOV)

EOV er den første sertifiseringsordningen som måler økosystemets helse på landbruksarealer. Metoden brukes foreløpig kun på arealer hvor beitedyr inngår i driften, som eng, beitemark, frukthager og dekkvekstbeite på åkermark. EOV er en praktisk feltmetodikk for å vurdere i hvilken grad en landbruksproduksjon er regenerativ eller ikke.

Ecological Outcome Verification (EOV)

Bilde2

Deltagende NLR-regioner:

Rådgiver:

Gårder:Prosjektdeltakere/bønder

NLR Nord Norge

Ragnhild Renna og

Anne Marit Isachsen

Saghaugen gård,

Tronheim gård

Johanne Harang og Ivonne Teurlings,

Øyvind Tilrem og Christine Urud

Landbruk Nordvest

Maud Grøtta

Persetra gårdPaul Einar Sæther og
Adrianna Saliwon

NLR Vest

Lena Abel

Langset gårdGunn Skrede og
Tor Jørgen Haagensli

NLR Rogaland

Ane Harestad

Søra Lindland gård

Anny Aamodt og

Olav Aasland

NLR Østafjells

Hege Sundet

Sveivdokk gårdErling Ballestad og
Ragnhild Helsing
NLR ØstMaren HoltheOpaker gårdKjersti Rinde Omsted og

Arne Wilhelm Omsted

Radgivere forskere gardbrukere Foto Dayton Skjerve Gordley
Rådgivere, forskere og gårdbrukere. Fra venstre: Hege Sundet (NLR Østafjells), Anders Lerberg Kopstad (Regenerativt Norge), Ane Harestad (NLR Rogaland), Marianne Sletsjøe (NLR Østafjells), Anne Marit Isachsen (NLR Nord Norge), Erling Ballestad, Adrianna Saliwon, Paul Einar Sæther, Tor Jørgen Haagensli, Reidun Pommersche (Norsøk), Ievina Sturite (Nibio), Elisabeth Berggrav, Ragnhild Renna, Maud Grøtta, Ulf Ullring (Regenerativt Norge), Anny Aamodt. Foto: Dayton Skjerve-Gordley
Loger samarbeidspartnere vol2