Økologisk grønnsaksproduksjon

31.05.2010 (Oppdatert: 30.01.2019) Jan Ferstad

 

Prosjektet "Foregangsfylke økologisk grønnsakproduksjon" har som mål at det produseres økologiske kvalitetsgrønnsaker på 15 % av grønnsakarealet i Vestfold, Buskerud, Telemark og Østfold innen 2015. Fylkesmannen i Vestfold er prosjektleder for dette arbeidet.

Vestfold er foregangsfylke for økologisk grønnsaksproduksjon. Arbeidet skal bygge videre på det nasjonale prosjektet ”Økogrønt 2010” som har fokus på økt produksjon av økologiske grønnsaker i Norge.

Med sitt gode klima og jordsmonn og beliggenhet i forhold til et stort marked, har Vestfold viktige fortrinn i økologisk produksjon.

Tiltakene vil først og fremst være rådgiving og informasjon direkte til produsentmiljøet, samt bidra til en balanse mellom produksjon og etterspørsel gjennom helkjedeavtaler.

Vestfold er en av 5 regioner som er gitt status som økologisk foregangsfylke. I tillegg er Buskerud med for jordkultur, Oslo, Akershus og Østfold på forbruk, Sør- og Nord-Trøndelag på melk, og Sogn og Fjordane og Hordaland på frukt og bær. De som har fått foregangsstatus vil prioriteres ved tildeling av fylkesvise midler.

Thomas Holz i NLR Østafjells er prosjektleder for delprosjekt grønnsaksproduksjon, og Kari Mette Holm hos Fylkesmannen i Vestfold er prosjektansvarlig, og prosjektleder for delprosjekt helkjede/marked.

Styret er sammensatt av representanter fra Norsk landbruksrådgiving, Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) og en Storkjøkkenaktør.

Vi ser det som naturlig å ta de aktive grønnsaksmiljøene i nabofylkene med i prosjektet, da det er små avstander og store likheter. Det er viktig å involvere hele kjeden i prosjektet, og på den måten gjøre det mer interessant for markedsaktørene. I Vestfold omfatter foregangsfylkearbeidet både produksjon og forbruk.

Rådgiving prioriteres

Norsk landbruksrådgiving (NLR) står helt sentralt i arbeidet med å gi produsentene topp rådgiving på områder som håndering av ugras og skadegjørere, sortsrådgiving, oppal og hvordan sikre tilstrekkelig næringsforsyning.

Prosjektleder marked og helkjede: Kari Mette Holm, Fylkesmannen i Vestfold, kmh@fmve.no, 33 37 23 67 / 99 74 42 06

Prosjektleder økologisk grønnsaksdyrking og rådgiving: Thomas Holz, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, Grønnt Fagsenter Vestfold, E-post: thomas.holz@lr.no, 918 50 399

 

Relaterte dokumenter:

Prosjektplan foregangsfylke økologisk grønnsaksproduksjon

Les mer om aktiviteten i Vestfold

Informasjon fra SLF: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/foregangsfylker

Ni fylker blir foregangsfylker: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2009/aug-09/okologisk-ni-fylker-og-fem-prosjekter-bl.html?id=574800

Fagartikkel i Økologisk landbruk: http://okologisklandbruk.lr.no/media/ring/3550/2010/14.pdf

Ferdig kutta økologiske grønnsaker fra Vestfold: http://www.oikos.no/newsread/page.aspx?docid=12059

 

Sluttrapport Økogrønt 2010

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.