Engfrø

06.12.2017 (Oppdatert: 06.12.2017)

NLRs team av rådgivere innen produksjon av jordbruksfrø utgir i samarbeid med Norsk Frøavlerlag nyhetsbrevet Frønytt. Vi gjennomfører markdager, har rådgivingsgrupper og gir individuell rådgiving.

De som betaler frøkontingent får tilbud om en markdag i april/mai, et individuelt gårdsbesøk inkl. rapport i slutten av mai, og en fagsamling om høsten med erfaringsutveksling og oppsummering. Det sendes også ut lokale varsler ved behov.

 

Engfrø-kontingent (tillegg til kornkontingenten)

- Lokale varsler på e-post eller SMS ved behov

- Rådgiving pr. telefon eller e-post

- En markdag i april/mai

- Individuelt gårdsbesøk inkludert rapport i slutten av mai

- Fagsamling om høsten med erfaringsutveksling og oppsummering

- Årlig oppdatetrt plantevernsplan

 Engfrøkontingenten forutsetter at du også har kornkontingent i medlemskapet.