Gjødslingsplan

06.02.2013 (Oppdatert: 01.11.2016) ,  Dagfinn Ystad

Mange gardbrukarar har ikkje gjødselplan og misser kvart år store beløp i produksjonstilskot.

Gjødselplanen legg grunnlaget for ei økonomisk og miljømessig rettare gjødsling og er difor ei god investering i drifta på garden.

Skjema for skiftenotering finner du HER!

For tinging av gjødselplan:

Ta kontakt direkte med  RÅDGIVER  eller 

hovedkontoret vårt;- tlf.. 95286000/ ostafjells@nlr.no