Jordprøver

06.02.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Dagfinn Ystad

Om du vil ha hjelp til jordprøvetaking, stiller vi oss til disposisjon. Vi har utstyr for uttak, skaffar kart over areala, fyller ut rekvisisjonsskjema og sender prøvene

.