Fagbladet Økologisk Landbruk

11.12.2017 (Oppdatert: 21.03.2018)

Dette er Norsk Landbruksrådgivings eget fagblad for økologisk landbruk. Det kommer ut fire ganger per år. Fagstoffet er skrevet av rådgivere innenfor økologisk landbruk fra hele landet. I tillegg publiserer forskere fra NORSØK og NIBIO artikler i bladet. Du får bladet enten som en del av produksjonskontingenten «Økologisk» eller du abonnerer direkte.

 

Fagbladet Økologisk Landbruk blei i 2017 nominert til Matprisen i klassen "Årets forskningsformidler". Les mer her.

 

Gå til Fagbladet Økologisk Landbruk sin egen nettside!