Startpakke nye bønder

25.01.2013 (Oppdatert: 18.04.2017) ,  Erik Stedje

Dette er et tilbud til nye bønder og kan kjøpes i løpet av de fire første årene gården drives og går over to år.

 

Startpakken inneholder:

- Et gårdsbesøk pr. år fra en produksjonsrådgiver (ca en time) i vekstsesongen. Inkl. en kort rapport i etterkant.

- Et gårdsbesøk fra HMS-rådgiver for gjennomgang av KSL (en til to timer).

- Utarbeidelse av lovpålagt gjødselplan pr. år.

-Uttak av og innsending av jordprøver ved behov (analysekostnader er ikke inkludert).

 

Tilleggsfordeler i løpet av de to årene

- 50 % rabatt på HMS-avtale

- 50 % rabatt på Dynamisk Strategi, rådgivningen som gir deg en helhetlig strategiplan for gården

- 20 % rabatt på teknisk- og økonomisk rådgivning.

 

Startpakken forutsetter at du har en produksjonskontingent i tillegg til grunnkontingenten og koster kr 1.000,- pr år.