Frukt

06.12.2017 (Oppdatert: 21.03.2019)

Det blir for vekstsesongen utarbeidet plantevernplan innen alle kulturer på frukt til alle produksjonskontingent frukt. Her er strategien for kjemisk bekjempelse for skadegjørere satt i system etter fenologisk utvikling. Denne blir sendt via post. På våronnmøte, før sesongen, starter blir strategier og nye utviklinger snakket om.

 

Fra påske til St. Hans vil vi holde tirsdagsmøter (eller torsdag-), som i hovedsak skjer på Landbrukets Hus i Gvarv kl 18. Fordelen med medlemskapet er at det varsles med epost i den aktive perioden, og det brukes SMS for aktuelle skadegjørere og møter. Beskjæringsdag for frukt vil bli holdt i februar.

 

Betalte tjenester

Rådgivingsavtaler

Her avtaler den enkelte produsent hvilke utfordringer som en ønsker å løse i sin produksjon. Tidsforbruk og hvor mange gårdsbesøk en ønsker å benytte. Pris etter avtale.

 

Gårdsbesøk

Jordprøvetaking og gjødselplanlegging,

Kurs/fagmøter

 

Integrert plantevern (IP) er viktig. Kunnskap trengs for å ta stilling til behovet for tiltak og hvilken tiltak som er rett. Tett samarbeid med NIBIO gir mulighet til oppdatering på ulike temaer som skurv, rognebærmøll og så videre. Følg med på aktivitetskalender for kurs og markdager.

 

Det blir i sesongen også utført tellinger av rognebærmøll og eplevikler. På grunnlag av dette utarbeider vi råd for plantevern.

 

Av nye ting som er under planlegging er oppfølging på økonomi i intensiv fruktproduksjon, industriproduksjon av eple, økt arealsatsning innen fruktproduksjon, høstetidskriterier, bedre håndtering av frukt ved høsting og (mekanisk) plommetynning

 

Frukt-kontingent

- Rådgiving på telefon og e-post

- Varsel på e-post i sesongen

- SMS-varsling for aktuelle skade- gjørere

- Årlig utarbeidelse av plantevernplan

- Våronnmøte før sesongen

- Ukentlige møter fra påske til St. HansFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.