Gjødslingsplan

06.02.2013 (Oppdatert: 13.01.2021)

 

Vi utarbeider gjødselplaner innen planteproduksjoner. Plan for gjødsling er obligatorisk for alle planteprodusenter, og vi tilbyr denne tjenesten etter egne timespriser for medlemmer og ikke-medlemmer (se prisoversikt her).


Vi bruker programmet Skifteplan når vi lager gjødselplanene. Dette programmet benytter eksisterende gjødselnormer for vårt distrikt, og oppfyller kravene i forskriften om alle faktorene man må ta hensyn til når man lager en gjødslingsplan.

 

Hva må være med?

For at en plan skal være gyldig er det noen krav som må være oppfylt. Planen skal bl.a. ha jordanalyser som er nyere enn 8 år, og et kart over skiftene på gården/e. Det ditt ansvar som bonde å sørge for at jordanalysene blir fornyet, og tegne inn skiftene på et kart. Vi kan også legge inn kartene i Skifteplan slik at all informasjon er samlet på en digital plattform (nødvendig for å kunne ta i bruk klimakalkulatoren).

 

Ønsker du at vi skal lage gjødslingsplan for deg?

Bestilling av gjødselplan kan du gjøre lenger ned på siden.

Dersom vi har laget din plan tidligere, fikk du tilsendt et skiftenoteringsskjema sammen med planen, og om du ikke finner det kan vi sende det på nytt. Du kan også fylle ut dette direkte i Skifteplan Mobil, les mer om det under. Dersom du er ny bruker kan du laste ned et generelt skiftenoteringsskjema her. Ta gjerne kontakt om du trenger hjelp til utfylling.

Skiftenoteringsskjemaet kan leveres på ditt nærmeste kontor, sendes på e-post til ostafjells@nlr.no, eller til en av rådgiverne. 

 

Skifteplan mobil

Skifteplan tilbyr også ulike løsninger for mobil/nettbrett. Om du lager planen via NLR får du tilgang til en innsynsversjon der du kan se gjødselplanen på mobilen, men ikke gjøre endringer. Om du utvider lisensen hos Skifteplan du kan legge inn utførte tiltak og vekster du skal dyrke til neste år. Dette synkroniseres opp mot vårt dataprogram og du slipper å levere inn skiftenoteringsskjema. Husk å gi oss beskjed om du bruker Skifteplan Mobil. Les mer på skifteplan.no

 

Utfylling av skiftenoteringsskjema

Dersom det er gjort endringer ifh. til den opprinnelige gjødselplanen må dette fylles ut:
•    Dyrket en annen vekst, fått flere/ færre slåtter enn planlagt eller fått annen avling enn forventet
•    Annen gjødselmengde, type eller antall gjødslinger
•    Har du kalket, hatt på slam eller husdyrgjødsel som ikke er planlagt
•    Dersom noen tiltak som står i planen ikke er utført er det viktig å få med, stryk over og skriv hva som faktisk ble utført

Har du fulgt planen til punkt og prikke trenger du kun å fylle ut:
•    Planlagt vekst og forventet avlingsnivå for neste sesong

 

Tilleggsopplysninger for kommende sesong

 • Har du allerede innkjøpt gjødsel?
 • Har du planer om å kalke, kjøre på slam eller husdyrgjødsel? Oppgi type og mengde, samt spredetidspunkt.
 • Spesielle ønsker/behov f.eks. startgjødsel, delgjødsling osv.

 

Husk at planen skal utarbeides i god tid før du skal utpå jordet!

 

Bestilling av gjødslingsplan: 

FORSKIFT FOR GJØDSLINGSPLAN

Skal utarbeides før hver vekstsesong og omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer.

 

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. - 8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Gjødslingsplanen skal inneholde en kartskisse, med oppgitt målestokk, som tydelig viser skifteinndelingen. Planen skal settes opp skiftevis, og følgende opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte:

 • Jordbruksareal i dekar
 • Jordart og jordanalyser for pH, fosfor, kalium og moldinnhold
 • Forgrøde
 • Årets vekst
 • Forventa avlingsnivå pr. dekar
 • Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium pr. dekar
 • Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel (type, mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt)
 • Mineralgjødsel (type, mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt)

 

Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier:

 • Jordprøveresultater for fosfor, kalium og moldinnhold
 • Vekst og gjødslingsnormer for distriktet
 • Avlingsnivå ut i fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer for hvert enkelt skifte
 • Forgrøde
 • Dersom vekstforholda avviker fra de forutsetningene som var når gjødslingsplanen ble laget, skal gjødslingsplanen justeres i samsvar med behov

 

Forskrift om gjødslingsplanlegging finner du hos Lovdata.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.