Grovfôr

06.12.2017 (Oppdatert: 21.03.2019)

Arter og sorter i gras og belgvekster

Tilpassing av arter, sorter og frøblandinger i forhold til høydelag, bruk og dyreslag.

 

Grønnfôrdyrking og vekstskifte

Råd om bruk av grønnfôrvekster som tilleggsfôr, dekkvekst, del av integrert plantevern (ugrassanering) og som en naturlig del av et vekstskifte.

 

Beitebruk

Vi kan utarbeide beiteplan eller være med å diskutere beiteopplegg og skjøtselstiltak både på innmarksbeite, fulldyrka beite, og også på utmarksbeite. Vi hjelper med SMIL -søknader i forbindelse med rydding og gjerding av beiter.

 

Ugras i eng og beite

Råd om valg av ulike forebyggende og direkte tiltak i kampen mot ettårige og flerårige ugras. Hjelp til å velge rett sprøytemiddel. Bruk av off-label godkjent ugrasmiddel mot høymole m.fl., betyr sterkt redusert sprøytekostnad. Kontakt oss om det.

 

Husdyr- og mineralgjødsel

Optimal gjødsling tilpassa til dine jorder og behov. Næringsinnholdet i husdyrgjødsel varierer mye mellom bruk, mindre fra år til år. Ved god bruk av husdyrgjødsel kan en spare mye penger. Vi hjelper deg å vurdere hvor langt det er lønnsomt å kjøre møkka m.m. Vi kan være behjelpelig med uttak og innsending av prøver og tolking av resultat. Resultatet brukes i egen gjødselplan.

 

Grovfôrkvalitet avgjørende for økonomien

Vi gir råd om hvilken kvalitet ulike dyr trenger og kan hjelpe til med uttak, innsending og tolking av fôr-analyser. I «Surfôrtolken» blir ulikt grovfôr vurdert opp mot ønsket fôrkvalitet. Dersom mineralinnholdet i graset er analysert kan gjødslingen revurderes ut fra dette hvis det er nødvendig. Vi har verktøya!

 

Legge om til økologisk grovfôrproduksjon?

Ta kontakt - vi hjelper deg i vurderingen!

 

Kurs og fagmøter

Vi avholder flere ulike kurs og fagmøter for grovfôrprodusenter gjennom året i vårt distrikt. Følg med på aktivitetskalenderen for oppdatert oversikt over de ulike arrangementene.

 

Fagartikler grovfôr

I fagartikkelarkivet vårt kan du finne mange interessante artikler om grovfôr-produksjon. En del av artiklene er "låst" og krever medlemspålogging for å kunne leses. Du vil se fagartikler som er publisert av NLR Østafjells under "lokale" og fra andre NLR-enheter under overskriften "fra andre". Fagartiklene finner du øverst til venstre i menylinjen. 

 

Grovfôr-kontingent

 

- Varsel og råd på e-post og SMS i vekstsesongen

- Tilgang til prognosehøsting av gras i vekstsesongen

- Tilgang til minst 12 markdager og møter med intensiv rådgivning i vekstsesongen

- Rådgiving pr. telefon eller e-postFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.