HMS - Helse, miljø og sikkerhet

07.12.2017 (Oppdatert: 21.03.2019)

HMS-avtale

Du er gårdens viktigste ressurs - vi er opptatt av deg, din hverdag, dine utfordringer og din helse!

Grunntilbudet i HMS-avalen er en tre-årig syklus som inneholder gårdsbesøk, bedriftshelsetjeneste og fagmøter.

 

Vi møter deg i ditt arbeidsmiljø! Gjennom HMS-rådgivning hjelper din lokale HMS-rådgiver deg med å kartlegge HMS på din gård og finne løsninger på dine utfordringer. Du får hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt HMS/KSL-system på gården, slik at du oppfyller de lovpålagte krav uten å drukne i papir. Vi avtaler HMS-besøk hvert 3. år, i tillegg kan du selv bestille et besøk etter behov.

 

Helsekontakt hos samarbeidende bedriftshelsetjeneste (BHT) med innkalling hvert 3. år. BHT gir deg informasjon om ditt arbeidsmiljø og helserisiko i ditt arbeid, og kan avdekke alvorlig sykdom på et tidlig tidspunkt. For å oppdage begynnende KOLS og redusert lungekapasitet er det viktig å kontrollere lungefunksjonen jevnlig. Bønder er spesielt utsatt for å få nedsatt hørsel og redusert lungefunksjon. Det er derfor det er så viktig at det gjennomføres hørselstest og måling av lungekapasitet. I tillegg gjennomføres det en helsesamtale med fokus på din arbeidsplass og din arbeidssituasjon I tillegg har du mulighet for en årlig konsultasjon hos BHT ved behov uten ekstra kostnad. Om det oppstår en kritisk situasjon er vi din støttespiller!

 

HMS-avtalen gir deg i tillegg:

- Rådgiving på telefon

- Bistand i hjelpemiddelsaker ved sykdom/ulykker/tilrettelegging.

- Yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk rådgivning.

- Ekstra HMS-besøk til rabatert pris

- Få tilsendt elektronisk nyhetsbrev; "Nytt fra NLR HMS".

- Rabatter på forsikring.

 

Kursvirksomhet

Våre HMS-rådgivere setter opp flere sikkerhets- og HMS-kurs gjennom året. Vi arrangerer også "Inn på tunet"-kurs, samlivskurs og kurs om psykisk helse rettet mot landbruket. Kursene avhenger av at det er nok interesse for at de kan gjennomføres. Har du ønsker om at det arrangeres bestemte kurs i ditt nærområde så send oss gjerne en forespørsel.

Følg med på aktivitetskalenderen for å få en oppdatert oversikt over de kurs og arrangementer vi til en hver tid gjennomfører.

 

Krisebistand 

Norsk Landbruksrådgiving har HMS-rådgivere og avtaler med godkjente bedriftshelsetjenester som kan bistå deg med praktiske råd og veiledning når en krise oppstår.

Se NLR HMS sin side for krisebistand her!

HMS-avtale

Bedriftshelsetjenestetilbud

 

- HMS-besøk på foretaket hvert 3. år - kartlegging/risikovurdering av arbeidsmiljø.

- utarbeidelse av HMS-system

- faglig påfyll om arbeidsmiljø

- Målrettet helsekontroll hvert 3. år hos bedriftshelsetjenesten (BHT).

- En konsultasjonstime hos BHT ved behov

- HMS-tjenester til rabatert pris

- Fagmøte 3. hvert år

- Oppfølging etter krisesituasjoner

- Rådgivning på telefon eller e-post

- Eget nyhetsbrev på e-post

 

Dersom du har HMS-avtale gir flere forsikringsselskap rabatt på landbruksforsikringene!

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.