Hydroteknikk

(Oppdatert: 21.03.2019)

Drenering er en investering for framtida for å øke avlingen, bedre kvaliteten og redusere utslipp av klimagasser. God drenering senker grunnvannstanden og gir bedre rotutvikling. «Jo mer røtter under bakken desto større avling over bakken» er en sannhet vi må ta inn over oss. God drenering vil også gi positiv effekt på arrondering (unngå å kjøre utenom), og dermed raskere onning.

 

Drenering

Drenering omfatter mange tiltak for å fjerne vann både fra overflata og nedi jorda. Det kan være profilering eller grøfting med åpne eller lukka grøfter.

Tiltak som grøftespyling kan være et alternativ til nygrøfting. Vurdering av pakking kan også gjøres. Ofte kan jorda være så pakka at grøfting har liten effekt. Vi bistår med hjelp til planlegging, kostnadvurdering og kan levere deg ferdig grøftesøknad. Vi kan gi råd om dimensjonering, bruk av filtermateriale, valg av grøftesystem (systematisk/ikke systematisk), bruk av kummer, vurdering av retning for sugegrøfter/samlegrøfter samt mye mer.

Ta kontakt for en diskusjon. All grøfteplanlegging trenger en befaring!

 

Andre hydrotekniske tiltak

Tiltak hvor det kreves litt større dimensjoner enn til grøfting kaller vi andre hydrotekniske tiltak. Til gjennomføring av slike tiltak kan også søkes om midler gjennom SMIL ordningen. Vi kan også her hjelpe til med dimensjonering både av åpne kanaler og rør og utarbeide fullverdige planer klare til underskriving og innsending.

 

Nydyrking

Det dyrkes fortsatt en del areal. Vi kan hjelpe til med søknader og planer til dette. I en nydyrkingsplan skal det ligge inne en grøfteplan der det er behov. All nydyrking er søknadspliktig dersom det ikke er overflatedyrka jord som skal fulldyrkes, eller tidligere dyrka mark som har ligget brakk mindre enn 30 år. Arealene skal vurderes i forhold til kulturminner, biologisk mangfold, vassdrag mm. Både fylkesmannen og kulturminneetaten i fylkeskommunen skal høre planen. Ved areal over 50 dekar skal tiltaket konsekvensutredes.

Har du spørsmål om hydrotekniske tiltak ta kontakt med rådgiver Arne Nøkland eller send oss en forespørsel på ostafjells@nlr.no

 

Bildet over viser NLR Østafjells rådgiver innen hydroteknikk, Arne Nøkland, under arrangementet Jordnært 2017 på Buskerud Gård. Foto: Heidi Heddan.

 

Les mer om drenering og tilskudd i fagartikkelen "Drenering" fra NLR Agder.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.