Jordprøver

06.02.2013 (Oppdatert: 22.10.2020)

Jordprøver

I følge forskrift om gjødslingsplanlegging skal det tas jordprøver hvert 4.-8. år. Det anbefales at det tas ut jordprøver hvert 4.-5. år for å få best agronomisk utnyttelse av prøvene.

Ønsker du å ta ut jordprøvene selv kan du få låne jordprøvebor hos oss og få utdelt prøveesker til jordanalysene. Jordprøvene kan du levere til oss, så sender vi dem inn til analyse for deg.

Etter at analysene foreligger kan vi hjelpe deg med forklaringer av resultatene og hvilke tiltak som bør settes inn i forhold til din drift. Ønsker du hjelp med selve uttaket av prøver, kan vi være behjelpelige med det også.

 

Uttak av jordprøver

Uttak av jordprøver tas ut manuelt i de fleste områder, enten koordinatfestet punktprøve eller samleprøve fra et større areal. I enkelte tilfeller for effektivt uttak av flere prøver over store områder benytter vi en John Deere Gator med påmontert Wintex 2000 jordbor. Vi anbefaler at prøvene tas ut på et fast punkt med GPS-koordinater, slik at det er mulig å se utviklingen av næringsinnhold i jorda over tid.
 
Vi har i tillegg til å ta ut ordinære jordprøver også mulighet for å ta jordprøver ned til 60 cm. Vi kan enkelt ta ut jordprøver for analyse av N-min. I tillegg kan vi ta ut prøve fra 0-30 cm og 30-60 cm.

 

Ønsker du at vi skal ta ut jordprøver for deg?

Kontakt oss på 
Telefon: 952 86 000
SMS: 950 07 648
E-post: ostafjells@nlr.no 

 

Timepris for manuelt uttak av jordprøver:

Medlem: kr 925,- pr. time

Øvrige: kr 1 300,- pr. time

I tillegg kommer kostnaden til jordanalysen og arbeid med kart, forberedelser, og innsending av jordprøvene. Normalt medgår det 1 time til dette.

 

Uttak med Gator med og uten GPS kan etterspørres.

Ved store prøveserier kan det gis fastpris. 

Kommenter i bestillingsskjema eller send mail til ostafjells@nlr.no. 

 

Analysekostnader: adm.gebyr: kr 200,-

Analysepakke 1: kr 242,- pr prøve (Bestemmelse av jordart, volumvekt, moldklasse, leirklasse, glødetap, pH, P-AL, K-AL, Mg-AL, Ca-AL, Na-AL. )

Analysepakke 2: kr 286,- pr. prøve (pakke 1 + KHNO3)

For priser på flere analyser - klikk her for prisliste hos Eurofins

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.