Økologisk

11.12.2017 (Oppdatert: 21.03.2019)

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells gir deg tilgang på et faglig tungt team med spesialområder innen grønnsaker, korn, engfrø og jordkultur.

For deg som vurderer økologisk drift tilbyr vi oppfølging hele veien fra økologisk førsteråd og ut hele omleggingsforløpet. For deg som allerede driver økologisk tilbyr vi rimelige skreddersydde pakker for å løse konkrete utfordringer i drifta.

 

Økonomiske beregninger

Vi hjelper deg å ta de lønnsomme valgene. Blant annet kan vi gjennomgå gjødselshåndteringen på gården og beregne hva som er den mest lønnsomme metoden for spredning av husdyrgjødsel.

Samarbeid om arealer og utstyr er høyaktuelt for å få til gode vekstskifter og for å spare penger. Med dataprogrammet SAMBA beregner og målsetter vi fordeler og ulemper ved samarbeid i økologisk produksjon.

 

Fagmøter og markvandringer

Gjennom hele året arrangerer vi fagmøter og kurs. I vekstsesongen møtes vi i felten og utveksler erfaringer og kunnskap. Forsøksfelt kan være et utgangspunkt for markvandringene.

Med Økologisk produksjonskontingent får du tilsendt varsler og råd i løpet av sesongen, tilgang på telefon- og e-postrådgivning, markdager og fagmøter, og abonnement på fagbladet Økologisk Landbruk!

 

NLR Økologisk Økoplan

Dette er et tilbud til deg som ønsker hjelp ved innmelding i Debios kontrollordning. Alle som melder seg inn i Debio-ordningen må utarbeide en Økoplan. Planen skal vise hvordan gården skal drives økologisk med tanke på produksjoner, omfang og driftsmåte. Norsk Landbruksrådgiving tilbyr rådgiving til alle som skal utarbeide Økoplan.

  • Utarbeiding av nødvendige dokumenter for innmelding hos Debio
  • Tilbudet er gratis

 

NLR Økologisk Førsteråd

Tilbud om gårdsbesøk med vurdering av muligheter for omlegging til økologisk drift.

  • Skriftlig tilbakemelding og tilbud om oppfølging
  • Gratis og uforpliktende

 

NLR Økologisk Rådgivings-avtale

Tilbud om skreddersydd og tett faglig oppfølging

  •  Inntil ti timer rådgiving i året tilpasset dine behov
  •  Ulike fagtema: grovfôr, beitebruk, byggteknikk, maskinløsninger m.m.
  • Pris: 250 kroner per time

 

Økologisk-kontingent

- Varsel og råd på e-post

- Rådgiving på telefon eller e-post

- Markdager og fagmøter

- Abonnement på fagbladet Økologisk Landbruk

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.