Enten presisjonslandbruk er nytt for deg eller du er viderekommen tilbyr NLR rådgiving tilpasset dine behov og ambisjoner. Presisjonslandbruk er på full fart inn i det norske landbruket – og det med god grunn. Gjort på riktig måte kan du spare på innsatsfaktorene, heve kvaliteten og avlingsnivået, redusere klimaavtrykket - og få bedre arbeidsmiljø. Vi har kunnskap og verktøy for å bistå deg, enten du trenger hjelp for å få traktor og redskap til å snakke sammen, eller du vil ha tekniske og agronomiske råd for å spisse drifta med variabel tildeling.

Bli kontaktet for rådgiving

Våre rådgivere

IMG 07951

Hans Andrè Tandberg

Forsøksleder og Rådgiver preisjonsjordbruk
NLR Østafjells
Åmot i Modum
IMG 07931

Hans Jørgen Bjerva

Systemansvarlig og Rådgiver presisjonsjordbruk
NLR Østafjells
Ulefoss