20190726 Adigo rotpersille Hasle
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemping av ugras i rotpersille 2020

I A-sprøytingen ga blandingen Fenix+Legacy (Diflufenikan) best ugraskontroll og ga bedre effekt på svartsøtvier og vindelslirekne enn standard spøyting med Fenix+Centium. Fenix+Legacy ga noe mer skade, men det vokste rotpersilla av seg, og salgbar avling var ikke dårligere enn standardleddet. I B-sprøytinga var Fenix viktig blandingspartner. Behandling med Flurostar ga god ugraseffekt, men stor skade. Det var en meget høy dose, så den er allikevel interessant å se videre på i mye lavere dose. Goltix er interessant med Fenix i B-sprøytinga. Feltet ble radrensa og luket før siste behandling mot høstugras.
NLR Øst
15 gulrot pa Dyhre dagen etter plastavtak oab
Medlem
⋅ Ugras

Ugrasmiddel i gulrot friland 2020

Dette feltet var del av EU-interreg-prosjekt og et samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark. Det er ulike midler og strategier i de ulike landene så det ble et stort felt. Ledd 3 er det leddet som representerer norsk standard sprøyting. Med ugrasfloraen som var i dette feltet var ledd 7 beste strategi og ga høy avling og god ugraseffekt med relativt får behandlinger. Her var Sencor byttet ut med Diflufenican i A-sprøytingen og det ble brukt Fenix+ Boxer i de to siste behandlingene. Det er interessant å se videre på flere av midlene som ble prøvd i feltet og finne rett dose og sammensetninger.
NLR Øst
14 gulrotspiring under plast Gipsund 30 04
Medlem
⋅ Ugras

Ugrasmiddel i gulrot under plast 2020

Fenix+Sencor+Centum (ledd 2) er standard leddet og det er de midlene som blir brukt i praksis. Ledd 7, der Sencor er byttet ut med DFF (diflufenican) var lovende da det ga god ugraseffekt, lite skade og høy avling. Mot svartsøtvier så det i dette feltet ut til at leddet med Boxer+Centium+DFF hadde best virkning, men den blandingen hadde ikke like god effekt mot meldestokken, som det var mye av i dette feltet i 2020. Leddet med Gallery hadde mest skader. Vi må se videre på de ulike blandingene og hvilke doser som er best.
NLR Øst
20180628 ide
Medlem
⋅ Grønnsaker

Kompost i vekstskifte

Flerårig forsøk med tilførsel av kompost på arealer med potet og grønnsaker viser tendenser til positiv effekt på både avling og jordhelse.
NLR Øst
13 Plantalok hos P O Roer
Medlem
⋅ Arter og sorter

Forsøk med seine sorter kepaløk 2020

Også i 2020 var løkfeltet delt i to, etter hvem som hadde levert stikkløk. Det var flere nye sorter og et veldig fint felt der det meste så bra ut, men noen skilte seg mer positivt ut enn andre. Interessante sorter å se mer på er Hytune, Hysinger og Hysky. Det er også interessant å se videre på Nation og Promotion. Av de røde er Redlander, som er en løkbladskimmelresistent sort, interessant å se videre på.
NLR Øst
20210913 141940 Hero
Medlem
⋅ Arter og sorter

Observasjon av sorter i sein brokkoli 2020

Ironman er fremdeles hovedsort til høsthold i vårt distrikt. Andersia, Spinnaker, Balard og SVR 300 kan prøves videre, selv om enkelte av de var grove i stengelen og tunge å skjære.
NLR Øst
Blomkalaker svend Ostby 2014
Medlem
⋅ Arter og sorter

Observasjon av høstsorter i blomkål 2020

Britex og Freetex er genetisk hvite sorter som så fine ut og kan prøves videre. Sortene er tilgjengelig for de som ønsker utprøving i større skala. Guideline regnes nå som ferdig utprøvd.
NLR Øst
20 kasser med rodkal OKF
Medlem
⋅ Presisjonsdyrking

Planteavstander til rødkål industri 2020

Forsøk viser som forventet at hodestørrelsen øker ved økende planteavstand. I snitt var avlingen tilnærmet lik opp til 56 cm planteavstand, mens avlingen per daa gikk betydelig ned med 64 cm avstand.
NLR Øst
09 20 Kilaplon 2 B Elvestad 14 10
Medlem
⋅ Arter og sorter

Observasjon av sorter i hvitkål til industri 2020

Fire sorter ble i år sammenlignet med hovedsorten Erdeno, som har gått ut av produksjon. Alle sortene vil bli med i videre observasjoner. Kilaplon og Report er observert over flere år og er tilgjengelig for storskalaproduksjon.
NLR Øst
S203 Obs sorter vinterkal konsum
Medlem
⋅ Arter og sorter

Observasjon av sorter i vinterkål til konsum 2020

Seks sorter ble sammenlignet med hovedsortene Junior og Bartolo. Flere av sortene så fine ut og er lagt på lager for å se holdbarhet.
NLR Øst
S202 Obs sorter hostkal konsum 180831 Hostkal Hasle
Medlem
⋅ Arter og sorter

Observasjon av sorter i høstkål til konsum 2020

Vi hadde i år fem aktuelle sorter som ble sammenliknet med Castello. Kilacees og Toreador er blant sortene som så fine ut og kan prøves videre. Disse sortene er også tilgjengelig for utprøving i større skala.
NLR Øst
S200 Obs av sorter i sommerkal til konsum 160524 Frode Gundersen
Medlem
⋅ Arter og sorter

Observasjon av sorter i sommerkål til konsum 2020

Fem sorter ble sammenliknet med Parel. Rapidon og Gallican var blant sortene som så fine ut og kan prøves videre. Disse sortene er også tilgjengelig for utprøving i større skala.
NLR Øst
1 ... 3 4 5 ... 9