NLR veivalg1
Medlem
⋅ Økonomi

"Spør advokaten"

Samboer med en gårdbruker? Hvilke økonomiske rettigheter har du?
NLR Trøndelag SA
Settepotet biokull
⋅ Lagring

Bruk av biokull mot lagersykdommer i potet og gulrot

Potet og gulrot er begge vekster som kan langtidslagres, men de kan også være utsatt for store lagringstap på opptil 40%. En stor del av lagringstapet skyldes lagringssykdommer som sølvskurv, blæreskurv, svartskurv, fusarium- og foma-råte i potet og klosopp, gråskimmel, hvitflekk og tuppråte i gulrot. Det er potentielt store verditap for både produsenter og pakkerier. Derfor vil mindre svinn og bedre kvalitet ut fra lager vil gi en direkte verdiskaping for disse.
Fagforum Potet
Landskap IMG 2957 Foto Einar Strand
⋅ Økonomi

Jordleiepriser 2021

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite). Årets jordleieundersøkelse viser at prisene på jordleie har falt for alle utleieformål. Svarprosenten er høyere i år enn i fjor, noe som gir et mer presist resultat.
Fagforum Korn
AG gronnsaker gulrot nematode rotsar syk skadedyr 4
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Sprøyteteknikk grønnsaker

Etter prøvinger i hodekål og gulrot anbefaler vi Hardi Minidrift Duo 110-03 for 90% avdriftsreduksjon. Lavere fart, 4km/t, gir noe bedre dekning, og for god inntrenging bør trykket opp i 5-7 bar.
NLR Agder
20210524 082005
⋅ Drenering

Mottak av overskotsmassar

Kva er viktige suksesskriterier for at dette skal bli vellukka?
NLR Rogaland
Rodkalfelt i Reddal IBS 18 07 2019
Medlem
⋅ Grønnsaker

Planteavstand i rødkål

Hodestørrelsen øker ved økende planteavstand. Alle felt viste lik avling opp til 56 cm planteavstand, men avlingen pr daa går ned på 62 cm avstand. Det observeres ikke mer sopp ved liten planteavstand.
NLR Agder
NLR Øst
AG agurk finland Juni 2010
Medlem
⋅ Grønnsaker

Sortsutprøving

Proscore er en ny frilandsagurk som er svært lovende, og vi ønsker å prøve den videre. Hvitkålsortene Thyfon og Kilaplon imponerte. Report gav også gode avlinger. Rødbetesorten Pablo var flott og rund. Den ønsker vi å prøve ut videre til industri.
NLR Agder
Ag gronnsak kurv
Medlem
⋅ Grønnsaker

Grønnsaker

Plante/såtabell for grønnsaker
NLR Agder
Nlr 38272595456
⋅ Gjødsling

Nye fosfornormer til purre, stang- og knollselleri

I de siste 10-15 årene er det arbeidet med fosforgjødsling til flere grønnsaksslag. Sist ute er forsøk med ulike mengder fosfor til purre, stang- og knollselleri. Rapporten fra denne serien ble tilgjengelig i 2020.
NLR
Rodkal nyplante meldestogg mye ugras Atrid Gissinger NLR Agder
⋅ Plantehelse

Mekanisk ugrasbekjempelse – nøkkelen for å lykkes

Det kan ofte oppleves som krevende å lykkes med ugraskampen, både kjemisk og mekanisk. Dagens usikkerhet rundt tilgangen på arbeidskraft gjør produksjonen av mange kulturer enda mer sårbar, og det er nødvendig å begrense bruken av kostbar håndluking mest mulig.
NLR Øst
Bakterierate Foto HM Saastad
⋅ Plantehelse

Tiltak for å minske angrep av bakterieråte i løk

Bakterier finnes «overalt» og kan spres med vannsprut, vind, jord og plantemateriale/frø. Bakterieråte kan vise seg på ulike sett, men gir bløt eller tørr råte i enkeltskjell, eller deler av løken.
NLR Øst
Nlr 48381186393
⋅ Plantevern

Sprøyting nær overflatevann

Det generelle avstandskravet til overflatevann er 3 meter fra der sprøytedusjen slutter til vannkanten. Siden noen plantevernmidler kan være skadelige for vannlevende organismer er det opplyst om lengere avstand til vann på etikettene, 5, 10, 20 eller 30 meter.
NLR
Kalmoll pa blad Hilde Olsen NLR Ost
⋅ Plantehelse

Unngå utvikling av resistens

Resistensstrategier er avgjørende for å beholde effektiviteten til plantevernmidlene i fremtiden. En god sprøytestrategi er å veksle mellom produkter som har ulike virkemekanismer mot skadegjørerne.
NLR
NLR Viken
Nlr 42851749784
⋅ Økologisk

Fagstoff om økologisk produksjon av grønnsaker og poteter

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og prosjektet Foregangsfylke økologiske grønnsaker - produksjon og marked - samarbeidet i 2009-2017 om produksjonsrådgiving. Her finner du materiell som ble produsert.
NLR Øst
NLR Innlandet
1 ... 3 4 5 ... 8