Velkommen til NLR Østafjells

Sidene er under oppdatering!

Vi har fått nye nettsider og jobber nå med å oppdatere innholdet på sidene. Vi beklager at enkelte lenker ikke fungerer som de skal og at innholdet ikke er helt oppdatert på alle sidene, men vi jobber med saken i en hektisk vekstsesong.

Medlemsinnloggingen finner du oppe til høyre. Benytt samme brukernavn og passord som tidligere.

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving er en paraplyorganisasjon med til sammen 24 rådgivingsenheter over hele landet. Til sammen gir vi råd om de fleste utfordringene norske bønder står ovenfor. Vi rådgir nærmere 29 000 medlemmer i jakten på å lage den gode norske maten.

NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap for den norske bonden.