Vanningsdag 2020 NKH
⋅ Vanning

Vatningsutstyr

For vatning av større areal med eng, potet eller korn er vatningsvogn det mest effektive. Ved vatning på mindre areal, og der det er sjeldnare behov for vatning, er ulike system med små spreiarar ei rimeleg og enkel løysing. I meir intensive kulturar som frukt og bær har småspreiarar vore mest brukt, men no vert dryppvatning meir og meir vanleg.
Landbruk Nordvest
Gronnkal aarhus 3
⋅ Arter og sorter

Grønnkål - lettdyrket sikringskost

Grønnkål er enkel å dyrke og er svært verdifull i kostholdet. Den burde finnes i enhver kjøkkenhage. Etterspørselen i markedet er økende.
Landbruk Nordvest
Asparges Foto Maud Grotta
⋅ Arter og sorter

Plant asparges!

Asparges kan gi bra inntekt per dekar når lokalklima er bra, ugraset er under kontroll, og du har tilgang på arbeidskraft i det korte høstevinduet. Asparges er lett å dyrke til eget bruk. Du må bare være tålmodig, gjødsle godt og legge til rette så ikke ugraset tar over.
Landbruk Nordvest
Ag gulrot sorter forsok svartsotvier52
Medlem
⋅ Grønnsaker

Kjølmark som skadegjører i potet og gulrot

Kjølmark er et økende problem nasjonalt og internasjonalt. For enkelte produsenter er kjølmark en betydelig skadegjører.
NLR Agder
AG rodkal
Medlem
⋅ Grønnsaker

Gjødsling i rødkål

Vi har i tidligere år hatt store problemer med bladrand og mener at gjøds-ling er en viktig årsak til bladrand, samens med klima og sort. Vi ønsket å framprovosere bladrand på rødkålen vha. ulike gjødslingsstrategier, men det ble lite angrep.
NLR Agder
Ag rodbeter markdag 2
Medlem
⋅ Grønnsaker

Gjødsling til industrirødbeter 2014-2016

Det er gjort svært lite på gjødsling med avlange rødbeter de siste tiårene i Norge. I 2014-2016 har vi fått grøntmidler fra NLR til å se på dette.
NLR Agder
NLR Øst
Fine rotter Ingunn Vagen
Medlem
⋅ Etablering

Bor er viktig for kvaliteten

Bormangel kan oppstå innimellom i planteproduksjon. Kva tiltak er aktuelle for å sikre god dekning av bor?
Landbruk Nordvest
Kalmoll
Medlem
⋅ Grønnsaker

Kålmøll

Forrige måned ble det varslet om stor innflyving av kålmøll i Sverige og Finland, og det er observert kålmøll på flere steder i Norge. Kålmøll er det viktigste skadeinsektet på kålvekster i verden. Den kan migrere over store områder og i stort antall, har kort generasjonstid og veldig stor reproduksjonsevne.
Bilde 1
Medlem
⋅ Grønnsaker

Jordskokksforedrag

Ingrid Myrstad hold foredrag om dyrking av jordskokk i Nord-Norge, under Landbruksmessa Landbruk i Nordavind i august 2012.
NLR Nord Norge
Ull Foto Kirsty Mc Kinnon Norsk senter for okologisk landbruk2
Medlem
⋅ Gjødsling

Ull som gjødsel

I saueklippinga er det alltid ull som må sorteres vekk og som blir et avfall. Flere sauebønder prøver ull som dekkemateriale i for eksempel grønnsaker. Det er kanskje begrensa behov for dekkemateriale.
NLR Nord Norge
1 1
⋅ Grønnsaker

Stor interesse for småskala grønsakproduksjon

Interessa for småskala dyrking av grønsaker for sal gjennom lokale salskanalar har auka betydeleg i Noreg. Fleire forbrukarar ynskjer å få kjøpt grønsakene sine utanom dei store kjedene.
NLR Vest SA
20200831 105226
⋅ Grønnsaker

Marknadshage på Vestlandet?

Interessa for småskala dyrking av grønsaker for lokal omsetning har auka betydeleg i Noreg. Også på Vestlandet. Vil du vere med på kurs?
NLR Vest SA
Honsehirse i gulrot foto Gerd Guren
⋅ Grønnsaker

Biologi og bekjempelse av hønsehirse

Hønsehirse er kategorisert som verdens tredje verste ugras, og er en utfordring å bekjempe. Se video og les om biologien og tiltak som kan gjøres mot hønsehirse.
NLR
1 ... 5 6 7 8