Timeplanen for kurset ser slik ut.

  • Torsdag 21.10 Noe å bite i fra kl 16. Kursstart ca. kl. 17:00 til 22:00.
    Informasjon om kurset, utfylling av dokumenter, introduksjon.
  • Fredag 22.10 kl. 10:00 18:00. Full teoridag.
  • Lørdag 23.10 kl. 10:00-18:00. Starter med teori, avsluttes med øvelseskjøring etter lunsj. En kan regne med noe lengre tid denne dagen. NB! Varme klær og vernesko.
  • Søndag 24.10 kl. 10:00-18:00. Starter med teori, avsluttes med 1 times skriftlig teoretisk eksamen.

For praksisdelen lørdag ettermiddag. Ta med gode varme klær (gjerne synlighetsklær)- og vernesko etter været for opphold utendørs i noen timer.

Kurset holdes på Buskerud vgs, Buskerudveien 134, 3340 Åmot.

Etter kurset

Kurs med bestått eksamen vil gi bestått teori for gravemaskin, hjullaster, gravelaster, doser, veghøvel og anleggsdumper. For å få rett til å kjøre disse maskinene må man gjennomføre en praktisk kjøreeksamen pr. maskintype.

  • Du må sjøl skaffe deg praksis
  • Merk at du IKKE får godkjent øvelsestimer kjørt før kurset er slutt!

Her er praksiskravet minimum 40 timer praktisk bruk pr maskintype. Denne praksisen må dokumenteres av en fadder som enten er en godkjent maskinfører med kompetansebevis eller fagbrev og minst 3 års erfaring/ praksis med aktuelt utstyr. Den enkelte deltaker må selv sikre seg tilgang på egen fadder.

  • Praktisk kjøreeksamen etter nærmere avtale.
  • Ved bestått praktisk og teoretisk prøve vil det bli utstedt maskinførerbevis. Det er ikke krav om at praktisk eksamen må tas innenfor et gitt tidsrom etter bestått teoretisk prøve. Men går det lengre enn ett år må teorieksamen tas på nytt.

Faglig ansvarlig: Kristiansand Truck-opplæring ANS, ATS-041 og sertifisert av ASAS. Kursholder: Terje Homme, tlf. 909 32 162. E-post: terje@kto.no.

For kontakt vedrørende godkjenning av praksis og oppkjøring, tar du kontakt med han.

Kursprisen du betaler dekker forelesninger, kurslitteratur og annet kursmateriell, teoriprøve, praktisk prøve/oppkjøring (når 40 timers kravet er nådd) og utstedelse av kompetansebevisbevis. I tillegg mat og kaffe / småmat alle dager.