HMS figurer

10.00 Velkommen v/NLR HMS, Ingrid Terum

10.15 Bondens helseutfordringer v/Avonova, Drammen, Torgunn K. Haverstad (bedr.sykepleier)

10.30 Førstehjelpskurs med fokus på hjerte/lungeredning og forebyggende helsetiltak (ergonomi)

v/ Avonova Drammen, Lars Olav Vidvei (fysioterapeut)

12.30 Lunsj

13.30 Hvordan har jeg det som bonde i 2022? v/ bonde ….

14.00 Hva kan landbrukstjenester Buskerud tilby innen avløser og landbruksvikar?

v/ LTB, Torbjørn Aalton

14.30 Hvilken kompetanse bør en landbruksavløser ha? Innspill fra salen, vi jobber i grupper.

15.30 Avslutning

Maks antall deltaker: 15

Deltakeravgift kr 300,- som dekker lunsj.

Gratis førstehjelpskurs med kursbevis. Kunnskap om førstehjelp er ferskvare!