HMS figurer

10.00 Velkommen v/NLR HMS, Ingrid Terum

10.15 Hallingbondens helseutfordringer v/ HaVa, Tor Sandsmark (fysioterapeut)

10.30 Førstehjelpskurs med fokus på hjerte/lungeredning og forebyggende helsetiltak (ergonomi) v/ Tor Sandsmark

12.30 Julemiddag/julelunsj, Hallingdal catering

13.30 Hvordan har jeg det som bonde i 2022? v/ bonde Hilde Mari Kolbjørnsgard

14.00 Hva kan landbrukstjenester Buskerud tilby innen avløser og landbruksvikar? v/ LTB, Torbjørn Aalton

14.30 Hvilken kompetanse bør en landbruksavløser ha? Innspill fra salen, vi jobber i grupper.

15.30 Avslutning

Maks antall deltakere: 15

Deltakeravgift kr 300,- som dekker lunsj.

Påmeldingsfrist 26.januar.

Gratis førstehjelpskurs med kursbevis. Kunnskap om førstehjelp er ferskvare!