Mange branner skyldes uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. Den som utøver varme arbeider må ha innsikt i den brannrisiko dette medfører og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider gjennom sine sikkerhetsforskrifter. Fra 01.01.2016 gjelder dette også bønder og deres ansatte som benytter vinkelsliper, sveiseapparat og lignende utstyr på gården.

Kurset tar for seg temaer som:

  • Historikk og varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Brannslukking med obligatorisk slukkeøvelse
  • Valg av slukkemiddel
  • Førstehjelp ved brannskader
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler
  • Risikovurdering, sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Oppmøtekurs inneholder 7,5 time teori, kursmateriale, praktisk slukkeøvelse og eksamen. (E-læringskurset tar 4-5 timer inklusiv eksamen + en praktisk slukkeøvelse.)

Fullført kurs med godkjent eksamen og fullført slukkeøvelse gir sertifikat for Varme arbeider utstedt av Norsk Brannvernforening. Sertifikatet har en varighet på fem år.

Pris

Se pris under tjenester/ kurs

Kurs nær deg

NLR Østafjells arrangerer kurs i enhetens geografiske område.

Se i kalenderen for å finne et kurs nær deg.

  • Påmeldingsfrist en uke før kursdato.

Vi gjør oppmerksom på at vi har bindende påmelding og at det tas forbehold om nok deltakere for gjennomføring.