Et av de største anleggene på fjøs

Lars Tveitan forteller at Ole Holta så at solstrøm ville komme for fullt og var villig til å være tidlig ute, selv om solceller er i stadig utvikling. Det ble investert i 2015, og seks år senere må det sies at investeringen var og er vellykket.

  • Solcellene dekker i stor grad gårdens behov for strøm, forteller Tveitan.

På taket er ca. 1100 kvadratmeter dekket med solceller. Dette er nok til å dekke gårdens strømforbruk (ca. 145 000 kWh).

Solcellene er levert av Solcellespesialisten, som har jevnlig kontroll med drone for å vurdere produksjonsevnen til solcellene. Er det noen plater som har for stor nedgang i produksjon byttes de.

  • Erfaringene så langt er at det er lite vedlikehold, sier Tveitan.
Tunga gard solceller NLR
Lars Tveitan ved Tunga Gård forteller at når produksjonen er bra kan de også se det som at produksjonen i planta er god, det kan hjelpe til med å vurdere slåttetid.

Sammenfallende øyeblikks produksjon

Solcellene er avhengig av solstråler for å produsere, men det trenger ikke være klar himmel for at det skal produseres strøm. Det er kun de mest overskyede dagene som det kan være noe redusert strømproduksjon. Det samme gjelder for plantene.

  • Vi vet jo at energioppbyggingen i fôrvekstene varierer veldig gjennom dagen ut ifra solforhold, så displayet til anlegget kan brukes til å lese energien i graset, for å estimere når vi bør slå, forteller Lars Tveitan

Mekaniseringen i fjøset helelektrisk?

Det er et ønske om at det meste i fjøset skal være drevet av egenprodusert strøm. Traktor og redskap må derimot vente.

  • I så stor grad som det er mulig er fjøset elektrisk drevet av solcellene, sier Lars Tveitan

Spesielt fôrhåndtering er helelektrisk i dag, dette innebærer fullfôrblander, kanalomrøring og melkerobot.

Fjøset er mer eller mindre selvforsynt med strøm. I tillegg er anlegget koblet på strømleverandørens nett. Dette gir mulighet for å selge overskuddsstrøm på de beste dagene.

Klimakampanje herobilde

Ønsker du å høre mer om solceller kan være noe for din gård? Eventuelt se dette sammen med klimaregnskap for gården?

Kontakt meg for informasjon om klimarådgiving