Værdatene vil bli tilgjengelig for alle etter hvert og er et svært nyttig hjelpemiddel i rådgiving. Gjennom data fra værstasjonene får vi enda et verktøy til bedre rådgiving for optimalt høstetidspunkt. NLR Østafjells har i flere år drevet med prognosehøsting og sendt ferskt gras til analyse. Vi vil i år sende inn analyse av graset nær flere av værstasjonene som "kalibrering" for å vurdere hvordan utvikling av graset stemmer opp mot vekststart og varmesum. Vi får data som temperatur, vind, nedbør, jordtemperatur, strålingsintensitet og jordfuktighet fra værstasjonene. Vår erfaring fra pilotstasjonen som har stått på Buskerud gård i 3 år, er at værstasjonen er veldig stabil. Utover i sesongen vil vi dele værdata på hjemmesiden. I mellomtiden kan du laste ned appen Meteobot og følge med på værdataene i ditt område på egenhånd.

Vaerstasjon fjellbygdene NLR Ostafjells
Værstasjon montert i Fyresdal. Foto: Hans Jørgen Bjerva

Se filmen nedenfor hvor presisjonsrådgiver, Hans Andrè Tandberg og grovfôrrådgiver, Aslak Botten, forteller om værstasjonen og hva den skal brukes til.

På bildet ser du hvor vi har montert værstasjoner. Det er montert værstasjon i Hemsedal, Gol, Golsfjellet, Uvdal, Sauland, Fyresdal og Vinje. Værdatene kan alle interesserte følge med på gjennom appen Meteobot. Meteobot laster du ned i AppStore (iPhone) eller Google Play (Android). Appen gir deg informasjon om vær og jordtemperatur i sanntid.

Meteobot app vaerdata

Grovfôrmodellen NIBIO

På sikt vil dataene fra de nye vær stasjonene bli tilgjengelig også i grovfôrmodellen. Grovfôrmodellen NIBIO er et nyttig verktøy for grovfôrprodusenter. Modellen skal underveis i vekstsesongen gi støtte for valg av høstetid i to- og treslåttsystem i eng som brukes til fôrproduksjon. Den er utvikla på grunnlag av data fra timoteidominert eng, men kan også brukes på bestand dominert av fleirårig raigras. Grôrvformodellen, trenger værdata, og helst værdata i nærheten og værstasjonene er derfor et viktig hjelpemiddel.