Vekstskifte vil si å veksle mellom ulike plantekulturer som dyrkes på et skifte fra år til år. Vekstskifte har mange agronomiske fordeler og er positivt for både økonomien, jord- og plantehelse.

Veilederen for økt vekstskifte forteller hva et vekstskifte er og tar for seg vekstskifte for korndyrking, grovfôrdyrking og grønnsaksdyrking. Veilederen er utviklet i forbindelse med prosjektet Lokal inspirasjon til smart utvikling i Modum, Sigdal og Krødsherad hvor Hanne Eliassen, NLR Østafjells har vært prosjektleder.

– I prosjektet ble det jobbet mye med vekstskifte og veilederen er et resultat av det arbeidet og et ønske om mer tilgjengelig informasjon om vekstskifte. Veilederen er laget for å være et praktisk verktøy med konkrete eksempler for ulike produksjoner, sjekkliste for vekstskifte og en tabell hvor du kan fylle inn plan for eget vekstskifte, forteller Eliassen.

Vekstskifte for korndyrking

Kapitelet om vekstskifte for kordndyrking er det Therese Birkeland Fossøy, NIBIO, som har skrevet.

– Mer vekstskifte i kornproduksjonen har mange agronomiske fordeler, forklarer Birkeland Fossøy.

Kapitelet om vekstskifte i korndyrking tar for seg ulike vekster, sjukdomssanering, jord og hvordan ugrassituasjonen kan påvirkes av vekstskifte på flere vis.

Fangvekster
Fangvekster kan være et bidrag til bedre jordstruktur. Foto: Karoline Lervåg Solberg

Vekstskifte grovfôrdyrking

Elin Thorbjørnsen, NLR Trøndelag og Elin H. Sikkeland, Nord universitet har skrevet kapitelet om vekstskifte for grovfôrdyrking. Kapitelet tar for seg blant annet hvorfor du skal drive med vekstskifte på et grovfôrbasert bruk, vekstskifte med beite som fokus og økonomi.

Vekstskifte grønnsaksdyrking

Kari Bysveen Artikkelen, NLR Innlandet, har skrevet kapitelet om om vekstskifte for grønnsaksdyrking som fokuserer mest på betydningen av vekstskiftet ved mellomstor og storskala dyrking av grønnsaker. Et mest mulig allsidig vekstskifte er et godt tiltak for hindre oppformering av ugras og skadegjørere

Klover Kari Bysveen
Ei kløverrik eng konkurrerer godt mot åkertistel og åkerdylle, og er viktigste tiltak for bekjempelse av disse rotugrasa. Samtidig bygger den opp nitrogenreservene og jordstrukturen. Foto: Kari Bysveen

Vekstskiftesamarbeid

Aslak Botten, NLR Østafjells, har skrevet om vekstskiftesamarbeid. Vekstskifte på enkeltbruk vil i mange tilfelle være første steg mot et vekstskiftesamarbeid, og vil ofte være tilstrekkelig for å oppnå forbedringer på egen gård. Artikkelen tar for seg lønnsomhet ved samarbeid, hva et godt samarbeid er avhengig, viktigheten av en samarbeidsavtale av og hvordan man kan håndtere konflikter.

Ønsker du å komme i gang i gang med vekstskifte eller vurdere om du kan planlegge skiftene annerledes? Les gjerne denne veilederen som inneholder gode eksempler og beskrivelser for vekstskifte i ulike produksjoner.