I 2018 ble HMS-statusen på norske gårder kartlagt i en stor undersøkelse hvor over 12 000 bønder deltok. Med oppdatert kunnskap vil virkemidlene bli mer målrettet gjennom tiltak og kan styrke samarbeidet på HMS på tvers i hele næringen.

HMS-kartleggingen blir utført på vegne av hele næringen i samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Mat og Norsk Landbruksrådgiving. Arbeidstilsynet har også vært involvert, og det er Ruralis som skal analysere deler av resultatene fra kartleggingen.


Mandag den 31. januar mottok du en epost fra Kvalitetssystem i landbruket – KSL med link til HMS-kartleggingen.


Vi oppfordrer alle bønder til å svare på undersøkelsen for å gi ny kunnskap om status på HMS i landbruket og utarbeide målrettede tiltak for å gjøre gården din til en tryggere arbeidsplass.


Hele næringa står bak HMS-kartleggingen 2022

Disse er med:

Norges Bondelag

Norsk Bonde og Småbrukarlag

Norsk Landbrukssamvirke

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund med tilhørende slakterimedlemmer

Nortura SA

TINE SA

Q-meieriene

Fiskå Mølle

Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Rogaland Agder

Strand Unikorn

Norgesfôr

Norsk Gartnerforbund

Gartnerhallen SA

Nordgrønt

Produsentforeningen 1909

Landbrukets Brannvernkomite

Norske Landbrukstjenester

Norsk Landbruksrådgiving

Stiftelsen Norsk Mat